திருக்குறள் (Thirukural)

Monday, 7 July, 2014

My work is very Difficult


நான் பார்க்கிற வேலைதான் ரொம்ப கஷ்டமானது' என்று இனி சொல்வீர்களா ! ??
~~Are you still going to say that ' My work is very Difficult ! ??


 Remember this ???
No comments:

Post a Comment