திருக்குறள் (Thirukural)

Tuesday 14 February 2012

ஒவ்வொரு நாளையும் என்ஜாய் பண்ணுங்க

எல்லா நாளையும் என்ஜாய் பண்ணுங்க


எந்த ஒரு நாளையும் குற்றம் சொல்லாதீங்க.
வெறுக்காதீங்க. 


நல்லநாள் மகிழ்ச்சியை தந்திருக்கும். 


சுமாரான நாள் ஒரு அனுபவத்தை தந்திருக்கும். 


மோசமான நாள் ஒரு நல்ல ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்திருக்கும். 


மகிழ்ச்சி மட்டுமின்றி, 
அனுபவமும், பாடமும் வாழ்க்கைக்குத் தேவையானதான்.


அதனால.. ஒவ்வொரு நாளையும் 
என்ஜாய் பண்ணுங்க.  


Thanks to source: http://pukkoodai.blogspot.in/2012/02/blog-post_05.html