திருக்குறள் (Thirukural)

Wednesday, 2 July, 2014

AMMA Cricket team

 


  • அம்மாக்கு ஏத்த சரியான விளையாட்டு ஹாக்கி தான் எல்லாரும் குனிஞ்சுட்டே விளையாடனும்
  •  யாரோ ஒரு ஆள் தலயை தூக்கிறமாதிரி இருக்கு அந்த ஆள தூக்கு

Thanks to source : facebook \ anandavikatan

No comments:

Post a Comment