திருக்குறள் (Thirukural)

Thursday, 11 December, 2014

Balance in Ur Bank a/c in SMS


   

தற்பொழுது ஒரு மாதத்திற்கு 5 முறை மட்டுமே 

இலவசமாக ATM எந்திரம் வழியே பணம் 


எடுக்கவோ அல்லது வங்கி கணக்கில் உள்ள 


கையிருப்பு பணத்தை பார்க்கவோ முடியும்.


அதற்கு மேல் பார்த்தால் ஒவ்வொரு முறைக்கும் 


20 ரூபாய் பிடித்துக்கொள்ளப்படுகின்றது. இதனால் 


சாமானிய மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 


தற்பொழுது இலவசமாக வங்கி கணக்கில் உள்ள 


கையிருப்பு பணத்தை அறிந்து கொள்ள இலவச 


நம்பர் சேவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.


கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இலவச எண்ணிற்கு கால் 


செய்தால் போதும், உங்களுடைய போன் 


எண்ணிற்கு கையிருப்பு தொகையை sms 


அனுப்பிவிடுவார்கள். உங்கள் நம்பர் பதிவு 


செய்யப்பட்ட நம்பராக இருக்கவேண்டும்.


1. Axis bank- 09225892258

2. Andra bank- 09223011300
3. Allahabad bank- 09224150150
4. Bank of baroda- 09223011311
5. Bhartiya Mahila bank- 09212438888
6. Dhanlaxmi bank- 08067747700
7. IDBI bank- 09212993399
8. Kotak Mahindra bank- 18002740110
9. Syndicate bank- 09664552255
10. Punjab national bank- 18001802222
11. ICICI bank- 02230256767
12. HDFC bank- 18002703333
13. Bank of india- 02233598548
14. Canara bank- 09289292892
15. Central bank of india- 09222250000
16. Karnataka bank- 18004251445
17. Indian bank- 09289592895

18. State Bank of india- 


          Get the balance via IVR 


                    1800112211 

             and 18004253800
19. Union bank of india- 09223009292
20. UCO bank- 09278792787
21. Vijaya bank- 18002665555
22. Yes bank- 09840909000
---  

படித்தால் மட்டும் போதுமா, நீங்கள் தெரிந்து 

கொண்டதை மற்றவருக்கும் தெரியபடுத்துங்கள்... 


இந்த பதிவை பகிருங்கள் .....


No comments:

Post a Comment